Kancelaria Radców PrawnychGrzegorz i Magdalena Krzyżanowscy s.c.

Kancelaria Radców Prawnych Grzegorz i Magdalena Krzyżanowscy s.c. oferuje kompleksowy zakres pomocy prawnej włącznie z zastępstwem procesowym, obejmujący zarówno osoby fizyczne, jak i obsługę prawną podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i organizacji pozarzadowych (społecznych). Nasza wiedza merytoryczna poparta jest również odpowiednim doświadczeniem praktycznym w zakresie świadczonych przez nas usług.
Zakres prowadzonej przez nas działalności obejmuje:

• udzielanie porad prawnych,
• sporzadzanie opinii prawnych,
• opracowywane projektów aktów prawnych, w tym: umów, statutów, porozumień, uchwał, regulaminów, i zarzadzeń,
• analizowanie opinii prawnych i projektów umów, nadzór nad prawidłowością wykonywania umów, ugód i porozumień
• przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów
• reprezentowanie klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach,
• reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniu przed sądami, komornikami, urzędami administracji publicznej i innymi organami.