Kancelaria Radców PrawnychGrzegorz i Magdalena Krzyżanowscy s.c.

Prawo cywilne
(umowy cywilnoprawne, sprawy dotyczące praw do nieruchomości, ochrony własności i ochrony posiadania, prawo zobowiązań, sprawy spadkowe, odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, szkód majątkowych i osobowych)
Prawo rodzinne i opiekuńcze
(rozwody, sprawy o podział majątku, alimenty, władza rodzicielska)
Prawo lokalowe
(eksmisje, sprawy dotyczące korzystania z lokalu , zarządu nieruchomością wspólną),
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
(zwolnienia pracownicze, odwołania od decyzji ZUS)
Prawo handlowe i gospodarcze
(kompleksowa obsługa przedsiębiorców zarówno indywidualnych jak i spółek prawa handlowego)
Prawo organizacji społecznych
(kompleksowa obsługa organizacji społecznych – fundacji, stowarzyszeń)
Prawo własności intelektualnej
(ochrona własności intelektualnej, praw autorskich, znaków towarowych, przygotowywanie umów o przeniesienie praw majątkowych, licencyjnych i innych)

Prawo zamówień publicznych
(przygotowywanie ofert, sporządzanie środków odwoławczych)
Prawo administracyjne
(w zakresie postępowania przed organami administracyjnymi oraz w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi)
Prawo wykroczeń
(postępowania w sprawach o wykroczenia)

Prawo karne
(reprezentacja zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postępowaniu karnym w charakterze oskarżycieli posiłkowych i prywatnych)
Windykacja należności
(postępowanie przedsądowe, sądowe i egzekucyjne)